Västerås stad utvecklar stationsområdet i Västerås

3B (bygg bort barriärer) syftar till att knyta staden till Mälaren och göra stationsområdet mer lättillgängligt. Barriärerna utgörs av järnvägen och trafikleder.

Läs mer om projektet

Resenären i fokus

Det ska vara enkelt, tillgängligt och trevligt att resa kollektivt. För att möta upp ett ökat antal resande i framtiden bygger vi ett nytt resecentrum. Första spadtaget räknar vi att ta under 2016.

Läs mer om Resecentrum

Är det så här det ska bli i Stationsområdet?

Åkning i framtidens kvarter. Så här kan det 50 hektar stora området runt omkring Västerås tågstation komma att se ut i framtiden. 3D-modellen är byggd efter planförslaget.

 

Aktuellt