Västerås stad utvecklar stationsområdet i Västerås

Mellan Västerås stadskärna och Mälaren finns idag tågstationen, bussterminalen och ett stort område som är delvis bebyggt. Främst är det gamla industrifastigheter, öde ytor och stora parkeringsytor. Men det ska vi ändra på. Från öde ytor till levande kvarter med ett smidig och tillgängligt resecentrum som sätter resenären i fokus och människan i centrum.

3B står för Bygg Bort Barriärer som just menar att vi ska bygga bort den barriär som tågstationen idag är. Men också att stadskärnan får en naturlig koppling till Mälaren genom den nya stadsdelen.

Läs mer om projektet

Resenären i fokus

Det ska vara enkelt, tillgängligt och trevligt att resa kollektivt. För att möta upp ett ökat antal resande i framtiden bygger vi ett nytt resecentrum. Första spadtaget räknar vi att ta under 2016.

Läs mer om resecentrum

Är det så här det ska bli i Stationsområdet?

Filmåkning i framtidens kvarter. Så här kan det 50 hektar stora området runt omkring Västerås tågstation komma att se ut i framtiden. 3D-modellen är byggd efter planförslaget.

 

Aktuellt