Västerås stad utvecklar stationsområdet i Västerås

3B står för Bygg Bort Barriärer som just menar att vi ska bygga bort den barriär som tågstationen idag är. Men också att stadskärnan får en naturlig koppling till Mälaren genom den nya stadsdelen.

All information om Projekt 3B kommer snart att flyttas till Västerås stads webbplats.

Läs mer om projektet
Stationsområdet

Västerås Resecentrum

Västerås ska får ett Resecentrum. Här hittar du bland annat bilder, beskrivande texter och tidplan för detaljplanen.

Läs mer om resecentrum
Stationsområdet

Så här ser det ut i stationsområdet nu

Stationshuset är litet och området runt omkring ganska öde. Stora parkeringsytor, gamla industrier och sly. Området ligger mellan stadskärnan och Mälarstranden.

Läs mer här
 

Aktuellt

 • Åsa har jobbat som planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen sedan 2012 och är nu ansvarig för att ta fram detaljplanen för Resecentrum. En detaljplan ger en samlad bild av hur mark får användas och byggnader och anläggningar utformas. Den är juridiskt bindande och ger underlag vid prövning av bygglov, fastighetsbildning med mera. Genomförandet av detaljplanen underlättas också genom att ansvar och kostnadsfördelning klaras ut i planarbetet.

  Läs hela inlägget –
 • Vi får många nyfikna frågor om när vi kommer att visa upp materialet om Resecentrum. Därför känner vi att det är viktigt att beskriva hur vi arbetar och varför det dröjer innan vi kommer att visa upp något.

  Läs hela inlägget –
 • Aktiviteter 2014 och 2015

  19 dec 2014 / Aktuellt

  En sammanfattning av vad som har hänt under 2014 inom 3B-området och Resecentrum men också vad vi fokuserar på under 2015.

  Läs hela inlägget –