Västerås stad utvecklar stationsområdet i Västerås

Mellan Västerås stadskärna och Mälaren finns idag tågstationen, bussterminalen och ett stort område som är delvis bebyggt. Främst är det gamla industrifastigheter, öde ytor och stora parkeringsytor. Men det ska vi ändra på. Från öde ytor till levande kvarter med ett smidig och tillgängligt resecentrum som sätter resenären i fokus och människan i centrum.

3B står för Bygg Bort Barriärer som just menar att vi ska bygga bort den barriär som tågstationen idag är. Men också att stadskärnan får en naturlig koppling till Mälaren genom den nya stadsdelen.

Läs mer om projektet
Stationsområdet

Västerås Resecentrum

Västerås ska får ett Resecentrum. Här hittar du bland annat bilder, beskrivande texter och tidplan för detaljplanen.

Läs mer om resecentrum
Stationsområdet

Så här ser det ut i stationsområdet nu

Stationshuset är litet och området runt omkring ganska öde. Stora parkeringsytor, gamla industrier och sly. Området ligger mellan stadskärnan och Mälarstranden.

Läs mer här
 

Aktuellt

 • Trevlig sommar!

  01 jul 2015 / Aktuellt

  Nu tar vi semester och är tillbaka i augusti. Då kommer vi att arbeta vidare med detaljplanen så att den blir klar för samråd i november/december. Glad sommar!

  Läs hela inlägget –
 • Åsa har jobbat som planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen sedan 2012 och är nu ansvarig för att ta fram detaljplanen för Resecentrum. En detaljplan ger en samlad bild av hur mark får användas och byggnader och anläggningar utformas. Den är juridiskt bindande och ger underlag vid prövning av bygglov, fastighetsbildning med mera. Genomförandet av detaljplanen underlättas också genom att ansvar och kostnadsfördelning klaras ut i planarbetet.

  Läs hela inlägget –
 • Vi får många nyfikna frågor om när vi kommer att visa upp materialet om Resecentrum. Därför känner vi att det är viktigt att beskriva hur vi arbetar och varför det dröjer innan vi kommer att visa upp något.

  Läs hela inlägget –