Västerås stad utvecklar stationsområdet i Västerås

Mellan Västerås stadskärna och Mälaren finns idag tågstationen, bussterminalen och ett stort område som är delvis bebyggt. Främst är det gamla industrifastigheter, öde ytor och stora parkeringsytor. Men det ska vi ändra på. Från öde ytor till levande kvarter med ett smidig och tillgängligt resecentrum som sätter resenären i fokus och människan i centrum.

3B står för Bygg Bort Barriärer som just menar att vi ska bygga bort den barriär som tågstationen idag är. Men också att stadskärnan får en naturlig koppling till Mälaren genom den nya stadsdelen.

Läs mer om projektet

Resenären i fokus

Det ska vara enkelt, tillgängligt och trevligt att resa kollektivt. För att möta upp ett ökat antal resande i framtiden bygger vi ett nytt resecentrum.

Läs mer om resecentrum

Är det så här det ska bli i Stationsområdet?

Filmåkning i framtidens kvarter. Så här kan det 50 hektar stora området runt omkring Västerås tågstation komma att se ut i framtiden. 3D-modellen är byggd efter planförslaget.

 

Aktuellt

 • Åsa har jobbat som planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen sedan 2012 och är nu ansvarig för att ta fram detaljplanen för Resecentrum. En detaljplan ger en samlad bild av hur mark får användas och byggnader och anläggningar utformas. Den är juridiskt bindande och ger underlag vid prövning av bygglov, fastighetsbildning med mera. Genomförandet av detaljplanen underlättas också genom att ansvar och kostnadsfördelning klaras ut i planarbetet.

  Läs hela inlägget –
 • Vi får många nyfikna frågor om när vi kommer att visa upp materialet om Resecentrum. Därför känner vi att det är viktigt att beskriva hur vi arbetar och varför det dröjer innan vi kommer att visa upp något.

  Läs hela inlägget –
 • Aktiviteter 2014 och 2015

  19 dec 2014 / Aktuellt

  En sammanfattning av vad som har hänt under 2014 inom 3B-området och Resecentrum men också vad vi fokuserar på under 2015.

  Läs hela inlägget –