Västerås stad utvecklar stationsområdet i Västerås

3B (bygg bort barriärer) syftar till att knyta staden till Mälaren och göra stationsområdet mer lättillgängligt. Barriärerna utgörs av järnvägen och trafikleder.

Läs mer om projektet

Resenären i fokus

Det ska vara enkelt, tillgängligt och trevligt att resa kollektivt. För att möta upp ett ökat antal resande i framtiden bygger vi ett nytt resecentrum. Första spadtaget räknar vi att ta under 2016.

Läs mer om resecentrum

Är det så här det ska bli i Stationsområdet?

Åkning i framtidens kvarter. Så här kan det 50 hektar stora området runt omkring Västerås tågstation komma att se ut i framtiden. 3D-modellen är byggd efter planförslaget.

 

Aktuellt

 • Nu finns ”Gestaltningsprogram för Stationsområdet” utställt på samråd. Gestaltningsprogram är ett komplement till den antagna fördjupade översiktsplanen och redovisar principer för vad den nya stadsdelen ska innehålla samt hur den ska se ut och hur den ska fungera.

  Läs hela inlägget –
 • Nu finns ”Parkeringsutredning för Stationsområdet” utställd på samråd. I dokumentet presenteras förslag till nya parkeringsnormer för Stationsområdet. Normerna kommer att gälla både cyklar och bilar. I dokumentet beskrivs även förslag på åtgärder som gör det möjligt att uppnå målet om ett hållbart resande.

  Läs hela inlägget –
 • Ny projektledare för 3B

  05 feb 2014 / Aktuellt

  Lennart Gustafsson tar över som projektledare efter Patrizia Strandman. Övergången sker den 1 mars.

  Läs hela inlägget –