Västerås stad utvecklar stationsområdet i Västerås

Mellan Västerås stadskärna och Mälaren finns idag tågstationen, bussterminalen och ett stort område som är delvis bebyggt. Främst är det gamla industrifastigheter, öde ytor och stora parkeringsytor. Men det ska vi ändra på. Från öde ytor till levande kvarter med ett smidig och tillgängligt resecentrum som sätter resenären i fokus och människan i centrum.

3B står för Bygg Bort Barriärer som just menar att vi ska bygga bort den barriär som tågstationen idag är. Men också att stadskärnan får en naturlig koppling till Mälaren genom den nya stadsdelen.

Läs mer om projektet

Resenären i fokus

Det ska vara enkelt, tillgängligt och trevligt att resa kollektivt. För att möta upp ett ökat antal resande i framtiden bygger vi ett nytt resecentrum. Första spadtaget räknar vi att ta under 2016.

Läs mer om resecentrum

Är det så här det ska bli i Stationsområdet?

Filmåkning i framtidens kvarter. Så här kan det 50 hektar stora området runt omkring Västerås tågstation komma att se ut i framtiden. 3D-modellen är byggd efter planförslaget.

 

Aktuellt

 • Aktiviteter 2014 och 2015

  19 dec 2014 / Aktuellt

  En sammanfattning av vad som har hänt under 2014 inom 3B-området och Resecentrum men också vad vi fokuserar på under 2015.

  Läs hela inlägget –
 • Lukt på burk har analyserats

  16 dec 2014 / Aktuellt

  Visste ni att man samlar luft i burkar, skickar dem till ett labb där människor luktar i burkarna för att göra luktanalyser?

  Läs hela inlägget –
 • För att vi ska det bästa tänkbara resultatet är det viktigt att vi tänker efter noga. Vi har tänkt, analyserat och skickat tillbaka arkitektförslagen till arkitektteamen, från Tengbom och Big för justeringar. Nu har arkitektteamen som arbetat fram varsitt förslag på hur Resecentrum ska bli slipat på sina förslag och presenterat dem för 3Bs styrgrupp. Det är nu upp till styrgruppen om att fatta beslut.

  Läs hela inlägget –