Västerås stad utvecklar stationsområdet i Västerås

3B (bygg bort barriärer) syftar till att knyta staden till Mälaren och göra stationsområdet mer lättillgängligt. Barriärerna utgörs av järnvägen och trafikleder.

Läs mer om projektet

Resenären i fokus

Det ska vara enkelt, tillgängligt och trevligt att resa kollektivt. För att möta upp ett ökat antal resande i framtiden bygger vi ett nytt resecentrum. Första spadtaget räknar vi att ta under 2016.

Läs mer om resecentrum

Är det så här det ska bli i Stationsområdet?

Åkning i framtidens kvarter. Så här kan det 50 hektar stora området runt omkring Västerås tågstation komma att se ut i framtiden. 3D-modellen är byggd efter planförslaget.

 

Aktuellt

 • Kommunstyrelsen har beslutat att anta en parkeringsutredning för stationsområdet. Utredningen visar hur Stationsområdets framtida utformning kan bidra till ett mer hållbart resande, som att gå, cykla och resa med kollektivtrafik.

  Läs hela inlägget –
 • Utvärdering av arkitektförslag

  03 sep 2014 / Aktuellt

  Just nu utvärderar vi de två arkitektförslagen för nya Resecentrum. De utvärderas i tre grupper som specifik riktar in sig på var sitt område. De är: gestaltning, tillgänglighet och trafik. Planen är att ha ett beslutat förslag innan årsskiftet så att detaljplanen kan börja arbetas fram under första delen av nästa år.

  Läs hela inlägget –
 • Västerås nya actionbad, Kokpunkten invigdes den 28 augusti. I samband med byggandet av badet har vi även börjat fräscha upp området runt omkring. Nya parkeringar, bil- och cykelvägar finns redan nu klara att köra på.

  Läs hela inlägget –