Framtidens butiker är uppkopplade!

En ny generation butiker är under utveckling! Den fysiska butiken kan inte längre stå på egna ben, den kombineras numera med e-handel och ska dessutom vara hållbar enligt regeringsdirektiv och FN:s Agenda 2030.

Konkurrensen hårdnar påverkad av omvärlden och av ett förändrat köpbeteende. Man behöver ha flera olika saker i åtanke när man utvecklar framtidens butik. Det handlar om allt från kostnadseffektivitet, system och lösningar som motsvarar kundens förväntningar och, vid fysisk byggnation också hållbara material.

Framtidens hållbara butik

Hur långt ska man gå som butiksägare? Hållbar eller superhållbar?

Flera svenska handelsaktörer arbetar aktivt med att skapa mer hållbara butiker och även att uppmuntra konsumenten att göra mer hållbara val, exempelvis genom att köpa ekologiskt. Aktörer som Axfood, Coop och Scorett ligger bland de främsta när det gäller att utveckla sina butiksprogram, men även företag som ICA och Apotek Hjärtat håller sig långt framme. Dessa har inlett ett samarbete för att bygga fysiskt med hållbara material där ett apotek finns under ICA:s tak.

Byggnationen i Åkersberga utanför Stockholm blir den mest hållbara fastigheten som ICA byggt. Hela byggnaden består av trä med solceller och sedumtak. Man använder geoenergi enligt kriterierna för Miljöbyggnad Guld. Detta är en standard av Sweden Green Building Council som är Sveriges ledande organisation för hållbarhet inom samhällsbyggnad. Guldnivån är mycket ambitiös och har en uttalad miljöprofil med höga krav, exempelvis får halten av radon inte vara mer än en fjärdedel av de lagstadgade kraven.

Men även mindre företag arbetar för att göra sina produkter hållbara. Framtidens hållbara butik byggs både online och fysiskt, och ibland bara online, vilket öppnar dörren för mindre företag att konkurrera.

Kostnadseffektivitet och kundnöjdhet

Framtidens butik behöver vara både kostnadseffektiv och motsvara kundernas allt högre behöv på effektivitet och tillgänglighet när man handlar. Kassasystemen behöver också bli ett framtidens system och löpande vidareutvecklas därefter. Systemet behöver synka med alla kanaler i realtid eftersom konsumenten förväntar sig en enhetlig upplevelse oavsett vart man handlar för dagen.

Att ha kassasystemet i molnet är en utmärkt lösning då systemet blir mobilt. Enhetlig realtidsdata i ett enda system gör också att man som butik kan sälja och leverera produkter var som helst mycket effektivt, även hantera eventuella returer. Man kan också optimera sin lagerfunktion vilket kan vara kostnadsbesparande då man kan kontrollera hur lagret omsätts. Oavsett vem som arbetar vart inom butiken så kan man se samma övergripande bild.

Den intelligenta arbetsplatsen

Framtidens arbetsplats, för den butik som vill vara med och konkurrera, kräver ett effektivt flöde av information, och väl genomtänkta system. De nya generationerna som kommer ut på arbetsplatserna är appberoende och använder inte papper. Det ska vara lika lätt att kommunicera på arbetsplatsen med sina medarbetare som hemma med kompisarna, och det ska vara lika enkelt att hjälpa kunden. Digitalisering har aldrig varit viktigare än nu, det pågår ett kontinuerligt lärande för att använda de nya verktygen, och fler utvecklas löpande. Vi är inne i en snabbfotad och spännande utveckling.

Idag krävs mycket mer från företagskulturen. Fokus behöver flyttas till det immateriella och mer värdebaserade, vilket också kräver ett förändrat ledarskap.